Reglementen KNMV

9.05 Veiligheid en milieu

De wedstrijdleider kan een deelnemer of zijn machine om reden van veiligheid of milieu een start weigeren, in de wedstrijd een tijdstraf opleggen, diskwalificeren of middels een zwarte vlag in combinatie met het rijnummer, uit de wedstrijd nemen. De rijder dient dan onmiddellijk de wedstrijd te verlaten of in de aangewezen ruimte het defect te (laten) herstellen. Art. 100.7 van het Motorsport Reglement is van toepassing.

 

 

9.07 Rennerskwartier

Het gebruik van milieumatten in het rennerskwartier is verplicht. Deze matten dienen door de rijders zelf te worden aangeschaft.

 

Specificaties milieumat De minimale grootte van de milieumat dient zodanig te zijn dat de motorfiets er volledig op kan staan. Het opnamevermogen dient ca. 1.50 liter olie per vierkante meter matoppervlak te zijn. De rug van de mat dient van kunststof te zijn welke bestand is tegen de in- en bij de motor gebruikte vloeistoffen en moet trek- en scheurvast te zijn. De mat mag niet doorlekken. Een mat met scheuren of gaten wordt afgekeurd. Matten die niet meer geschikt zijn kunnen bij een gemeentelijk afvalde- pot worden ingeleverd onder vermelding van “oliehoudend afval”.